Pierwszy w Polsce Kodeks postępowania
RODO dla placówek medycznych

Kodeks RODO Federacji Porozumienie Zielonogórskie dla ochrony zdrowia powstał po to, by doprecyzować zawiłe przepisy związane z ochroną danych osobowych w placówkach medycznych.
Do Kodeksu może przystąpić każdy podmiot leczniczy, który w swoich strukturach posiada poradnie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS).
Nie ma zatem znaczenia wielkość placówki ani liczba obsługiwanych pacjentów.
Image

Pierwszy w Polsce Kodeks postępowania
RODO dla małych placówek medycznych

Kodeks RODO Federacji Porozumienie Zielonogórskie dla ochrony zdrowia powstał po to, by doprecyzować zawiłe przepisy związane z ochroną danych osobowych w placówkach medycznych. Został napisany jasnym i zrozumiałym językiem, a także zawiera praktyczne przykłady wyjaśniające, dzięki którym zrozumiesz poszczególne przepisy RODO.

Image

Czym jest Kodeks RODO ?

To zbiór przydatnych wskazówek, które pozwolą Ci prowadzić właściwą politykę bezpieczeństwa danych przetwarzanych w Twojej placówce medycznej. Dzięki znajdującym się w nim czytelnym instrukcjom wdrożysz odpowiednie rozwiązania oraz zyskasz pełną kontrolę nad procesami zachodzącymi w obszarze ochrony danych osobowych.

Zapoznaj się z treścią Kodeksu

Spółka RS JAMANO otrzymała akredytację Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako podmiot, który może skutecznie monitorować przestrzeganie zasad Kodeksu - więcej

Image

Kodeks RODO dla Twojej placówki medycznej

Image

Prawidłowe realizowanie zobowiązań wynikających z RODO nakłada wiele obowiązków na podmioty przetwarzające dane osobowe. Placówki medyczne do takich podmiotów należą. W szczególności dlatego, że dysponują dużą ilością danych o stanie zdrowia będących danymi wrażliwymi.

Image

Celem Kodeksu jest doprecyzowanie tych przepisów i wskazanie modelowych rozwiązań, które mają służyć większemu bezpieczeństwu danych pacjentów. 

Image

Dzięki takiemu praktycznemu podejściu do ochrony danych osobowych, placówki medyczne znajdą w Kodeksie realną pomoc we właściwej interpretacji i wdrożeniu przepisów RODO. To bardzo istotne, zwłaszcza dlatego, że RODO wprowadziło system kar finansowych za naruszenie przepisów ochrony danych osobowych.

Jakie korzyści daje przystąpienie do Kodeksu?

Image

Otrzymasz dokument potwierdzający stosowanie Kodeksu RODO, zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Image

Zmniejszysz ryzyko kary w przypadku naruszenia RODO oraz otrzymasz wsparcie przy zarządzaniu ewentualnym incydentem.

Image

Zyskasz większe zaufanie pacjentów.

Image

Otrzymasz dostęp do unikalnej bazy wiedzy dostosowanej do branży medycznej.

Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta, utwórz je lub zaloguj się do Kodeksu

Jakie warunki trzeba spełnić?

* Aby stać się członkiem Federacji Porozumienie Zielonogórskie należy skontaktować się z biurem regionalnym dostępnym pod tym linkiem

Cennik

 

Pakiet I

710 zł brutto / 1 rok

do 1 500 zapisanych
pacjentów

 

Pakiet II

1080 zł brutto / 1 rok

do 2 500 zapisanych
pacjentów

 

Pakiet III

1 400 zł brutto / 1 rok

do 5 000 zapisanych
pacjentów

 

Pakiet IV

2 140 zł brutto / 1 rok

 
do 10 000 zapisanych
pacjentów

 

Pakiet V

2 850 zł brutto / 1 rok

do 15 000 zapisanych
pacjentów

 

Pakiet VI

3 560 zł brutto / 1 rok

do 25 000
zapisanych pacjentów

 Pakiet VII 

Jeżeli masz powyżej 25 000 pacjentów, Kodeks również jest dla Ciebie

Pakiet VIII 

Nie masz pacjentów POZ, masz AOS
nie jesteś pewien ilości pacjentów
-Kodeks również jest dla Ciebie
Image

Nie zwlekaj i przystąp do ochrony danych Twoich pacjentów

W jaki sposób należy spełniać obowiązki informacyjne, jak realizować prawa pacjentów, w jaki sposób zabezpieczać dane pacjentów? To tylko niektóre z pytań, na które odpowiada Kodeks. Choć przystąpienie do Kodeksu nie jest obowiązkowe, wdrożenie przez placówki medyczne zasad w nim opisanych podniesie poziom ochrony danych osobowych przetwarzanych przez placówki i zabezpieczy je przed ewentualnymi konsekwencjami finansowymi i biznesowymi. Stosowanie zatwierdzonego przez Prezesa UODO Kodeksu będzie również brane pod uwagę m.in. w przypadku ustalania kary pieniężnej za naruszenie RODO. Podany do publicznej wiadomości Kodeks oraz informacja o tym, że placówka medyczna do niego przystąpiła, może także pozytywnie wpłynąć na postrzeganie placówki przez pacjentów.

Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta, utwórz je lub zaloguj się do Kodeksu

O nas

Spółka RS JAMANO w dniu 14.12.2022 r. otrzymała akredytację Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


W Kodeksie postępowania dotyczącym ochrony danych osobowych przetwarzanych w placówkach medycznych przewidziano mechanizmy pozwalające prowadzić obowiązkowe monitorowanie przestrzegania przepisów Kodeksu przez podmioty lecznicze, które podjęły się jego stosowania. Jest to zadanie dla tak zwanego podmiotu monitorującego stosowanie Kodeksu - więcej o roli i zadaniach podmiotu monitorującego przeczytać można na stronie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: https://uodo.gov.pl/pl/426/1105.

Monitorowanie przestrzegania przepisów Kodeksu przez podmioty lecznicze - więcej 

Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie powierzyła RS JAMANO pełnienie roli podmiotu monitorującego Kodeks. RS JAMANO dysponuje odpowiednim poziomem niezależności oraz wiedzy fachowej w dziedzinie będącej przedmiotem Kodeksu. Dysponuje również procedurami pozwalającymi ocenić zdolność członków Kodeksu do jego stosowania, monitorować przestrzeganie przez nich jego przepisów oraz okresowo dokonywać przeglądu jego funkcjonowania.

Masz pytania? Skontaktuj się

RS Jamano sp. z o.o. sp. k.

ul. Rudnickiego 1/84
01-858 Warszawa


+48 515 965 535

kontakt@kodeksrodo.pl


Image